Zemní práce
INSTAV BAU, s.r.o. - výroba betonu, stavebniny, stavební práce ..

tel: 603 463 600
tel/fax: 371 794 521
DISPEČER: 736 480 920

Naše firma se zabývá zemními pracemi všeho druhu od běžné stavební rýhy a jámy až po náročné zakládání staveb v těžkých podmínkách.

Např. úspěšně řešíme přítomnost rybniční i spodní vody v místě plánovaného založení stavby, což je jeden z možných příkladů založení stavby v těžkých podmínkách.

Práce provádíme vlastní technikou vč. zajištění odvozu zeminy.

INSTAV BAU s.r.o. - výroba betonu a betonárky, stavebniny a stavby, lité podlahy